Donateur worden?

Hoewel enthousiasme het belangrijkste ingrediënt voor het maken van toneel is, is dat alléén helaas niet voldoende, zeker niet in tijden van bezuinigingen op het gebied van cultuur. Een vereniging als ODIA kan alleen bestaan dankzij mensen die haar een warm hart toedragen en een financieel steuntje in de rug bieden. Wilt u ons steunen, word dan donateur voor een bedrag van (minimaal) € 35,- per persoon per jaar. Als dank krijgt u van ons een vrijkaartje voor onze producties en natuurlijk persoonlijk bericht wanneer deze plaatsvinden.

Stuur een bericht via contact of bel 06-54904820.

IBAN: NL62 INGB 0000 2559 54 ten name van O.D.I.A. te Den Haag